O nas

Fundacja Bezpieczne Osiedla powstała w 2012 roku, a od 2015 roku do chwili obecnej posiada status organizacji pożytku publicznego. KRS 0000440065 Organizacja, dziłając charytatywnie, powstała z myślą o wdrażaniu projektów podwyższających poziom bezpieczeństwa oraz zapobiegających przestępstwom przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu.
W sposób szczególny promujemy zachowania proekologiczne i w tym zakresie wspieramy inicjatywy z zakresu nauki, techniki i turystyki.
Nasze cele realizujemy prócz wsparcia bezpośredniego potrzebujących przez inicjowanie i organizowanie: sympozjów, targów, wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów oraz prowadzenie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej. Nasze cele-projekty realizujemy dzięki wsparciu Darczyńców. Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Nasze cele – nasze logo czyste środowisko

SŁOŃCE

ZIEMIA

WODA