O nas

Fundacja Bezpieczne Osiedla powstała w 2012 roku. Od 2015 roku do chwili obecnej posiadamy status organizacji pożytku publicznego.

Fundacja prowadzi działalność charytatywną. Swoje cele określamy przez wdrażane projekty. W realizacji projektów pomagają nam wolontariusze oraz Darczyńcy.

Wdrażamy projekty podwyższające poziom bezpieczeństwa życia oraz zdrowia. Zwracamy szczególną uwagę na instalowanie prostych czujników pożarowych czy gazowych, które nie raz uratowały życie.

W obliczu globalnej katastrofy klimatycznej wspieramy społeczne zachowania proekologiczne. Interesują nas inicjatywy z zakresu nauki oraz techniki w kierunku ratowania środowiska naturalnego.

Niewątpliwie nie doszłoby do realizacji projektów bez wsparcia finansowego i rzeczowego Darczyńców.

Wszystkim Darczyńcom dziękujemy.