O nas

Fundacja Bezpieczne Osiedla (KRS 0000440065) z siedzibą we Wrocławiu powstałą w 2012 roku. Od 2015 roku posiada status organizacji pożytku publicznego i działa charytatywnie.

Fundacja powstała z myślą o wdrażaniu projektów podwyższających poziom
bezpieczeństwa oraz zapobiegających przestępstwom przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu. Dodatkowo promujemy zachowania proekologiczne oraz wspieramy
inicjatywy z zakresu nauki, techniki.

Nasze cele realizujemy przez zbiórki darów i pieniędzy, inicjowanie oraz organizowanie: sympozjów, targów, wycieczek, konkursów czy festiwali.