O nas

Fundacja Bezpieczne Osiedla z siedzibą we Wrocławiu powstała w 2012 roku. Od 2015 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego i prowadzimy działalność charytatywną, prowadząc różnego rodzaju projekty lub akcje.

Fundacja powstała z myślą o wdrażaniu projektów podwyższających poziom bezpieczeństwa oraz zapobiegających przestępstwom przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu. Dodatkowo promujemy zachowania proekologiczne oraz wspieramy inicjatywy z zakresu nauki, techniki i inżynierii.

Fundacja nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, tak więc nasze cele realizujemy dzięki stałemu wsparciu naszych Darczyńców oraz przez zbiórki darów i pieniędzy.