Projekty

BEZPIECZNY DOM – projekt prowadzimy od 2012 roku. Celem upowszechnienie instalacji przewiwpożarowej, czujek dymu i czadu.
BEZPIECZNA DROGA – wsparcie działań podwyższających bezpieczeństwo w ruchu drogowym